Blog

TP.HCM: Nhiều trường, lớp thông minh ra đời

Cùng vi vic xây dng TP.HCM tr thành đô th thông minh, vic xây dng trưng hc thông minh cũng là mt nhim v trng tâm đưc ngành GD-ĐT TP đy mnh trong năm hc này. Ngoài các đơn v thí đim, nhiu trưng hc không thuc đ án cũng đã ch đng thc hin...

Xem thêm