Blog

Công nghệ giúp phòng họp trở nên hiệu quả như thế nào?

Một hệ thống đặt chỗ giúp giảm bớt một số khó khăn bằng cách cho phép nhân viên đặt trước phòng họp của họ. Nhưng điều đó vẫn có nghĩa là nhân viên cần phải đăng nhập vào một ứng dụng khác mỗi khi họ đặt cuộc họp.

Điều này không cần thiết. Dưới đây là một số cách mà công nghệ có thể giúp đặt phòng họp - và các cuộc họp của bản thân - dễ dàng hơn.

 

Xem thêm

5 lợi ích của phòng họp thông minh

Mức độ tham gia tại các cuộc họp thường thấp khi nhân viên bị bị ám ảnh bởi cảm giác bị giam cầm trong một cuộc độc thoại của người thuyết trình. Trên thực tế, Atlassian nhận thấy 39% nhân viên rơi vào giấc ngủ trong một cuộc họp. Một phòng hội nghị thông minh thúc đẩy sự cộng tác tích cực thông qua bảng tương tác và trình duyệt đa phương tiện. Bạn nhanh chóng chia sẻ ý tưởng với những người tham gia khác, động não các giải pháp mới và truyền tải thông tin hiệu quả trong môi trường này.

Xem thêm